Projekt 24BB.pl

„Naszą misją jest dostarczanie innowacyjnych, sprawdzonych i potwierdzonych badaniami rozwiązań dla ochrony zdrowia i życia ludzi.”

Doświadczenie

Twórcą projektu i marki 24BB.pl jest Jan Bocian, prezes firmy Postlab. W swoim nowym przedsięwzięciu zebrał on wszystkie swoje dotychczasowe doświadczenia naukowe i biznesowe, zwłaszcza z dziedziny ochrony środowiska, tworzenia, finansowania i promocji startup’ów, wdrażania innowacyjnych technologii w energetyce, ochronie środowiska i medycynie oraz rewitalizacji przestrzeni urbanistycznych. Sytuacja wytworzona przez epidemię Covid-19 przyniosła nowe wyzwania, na które odpowiedzią są rozwiązania proponowane w ramach projektu.

Metoda

Projekt oparty jest na prostych i sprawdzonych schematach działania w sytuacji wyzwań związanych z zagrożeniem zdrowia i życia ludzi:

1) Identyfikacja ryzyk oddziałujących na społeczeństwo i pojedynczych ludzi.
2) Dopasowanie rozwiązań, opartych o najnowszą wiedzę technologiczną i medyczną, do wymagań i potrzeb docelowych odbiorców.
3) Komercyjne i niekomercyjne dostarczanie stworzonych rozwiązań do szerokiego grona odbiorców biznesowych, instytucjonalnych oraz odbiorców indywidualnych.

Sylwetka twórcy projektu

Jan Bocian

Przedsiębiorca, ekspert programów międzynarodowych UNECO, UNEP, programów ramowych EU zainteresowany rozwojem badań stosowanych, technologii i innowacji, a w szczególności ich komercjalizacją. Aktywnie współpracuje nad budową ekosystemu startup’owego Łodzi.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego – interdyscyplinarnych studiów ochrona środowiska – 1998 r. Stypendysta Fundacji im. Sendzimira, realizował projekty w zakresie zrównoważonego zagospodarowania wód na obszarach miejskich oraz zintegrowanej gospodarki komunalnej.

Absolwent Studiów podyplomowych z zakresu Komercjalizacji Nauki i Technologii oraz tworzenia nowych przedsięwzięć biznesowych – startupów, na bazie licencji MSSTC –  IC2 Institute The University of Texas at Austin. Ekspert w dziedzinie energetyki, w szczególności OZE i rozproszonych systemów energetycznych.
Pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego i Międzynarodowego Centrum Ekologii PAN uczestniczący w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej, UNESCO IHP i UNEP w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami i zrównoważonego rozwoju.

Od 1995 roku przedsiębiorca, współwłaściciel i twórca nowych przedsięwzięć biznesowych. Aktywnie uczestniczy w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i  technologii, w tym rozwiązań systemowych wspierających innowacyjność i  przedsiębiorczość. Inicjator i prezes POLBIO – Polskiego Towarzystwa Gospodarczego Bioenergii. Członek Społecznej Rady ds. Zrównoważonej Rady przy Ministrze Gospodarki oraz aktywny Członek Grupy Roboczej KIS 4 ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju.

Współtwórca nieformalnej Grupy MANU Niezależnej Manufaktury Idei – współorganizatora dyskusji „Budujemy Łódź Unikalną” w ramach poszukiwań dróg rozwoju dla Łodzi i regionu, aktywnie zaangażowany w rozwój koncepcji samorządu gospodarczego i uwzględnieniu jego roli w rozwoju lokalnym i regionalnym. Jeden z inicjatorów i współtwórców Łódzkiej Szkoły rewitalizacji oraz obudowy tożsamości Łodzi jako miasta przedsiębiorców. Współtwórca projektu funduszu zalążkowego „Nowa Ziemia Obiecana Seed Fund”, który otrzymał dofinansowanie programu NCBiR BRIdge Alfa zarządzanego przed RDS Fund Sp. z o.o., (spółki, której jest współudziałowcem).

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu
Bądź Bezpieczny 24/h